Please use this identifier to cite or link to this item: https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2596
Item metadata
Title: Evolució humana a Euràsia. Els fòssils que Darwin no conegué
Authors: Martinón-Torres, María
Keywords: Neanderthal;Denisovan;Paleogenomics;Paleoproteomics;Out of Africa
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Citation: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 2021, 71, 48-53
Abstract: Durant l’última dècada, hem estat testimonis d’un augment significatiu de fòssils humans l’anàlisi dels quals ha obligat a redissenyar el paisatge evolutiu del gènere Homo. Aquestes troballes han complicat i enriquit la nostra interpretació de «l’arbust humà» destacant: (i) la gran variabilitat morfològica del registre fòssil durant el plistocè i (ii) un protagonisme més gran del continent asiàtic en la reconstrucció del nostre origen. Aquest article presenta una revisió general dels fòssils humans trobats o reanalitzats en l’última dècada que han provocat un canvi en el paradigma actual en evolució humana. La nostra anàlisi obliga a reconsiderar moltes de les premisses bàsiques de models com «Out of Africa 1» i «Out of Africa 2», sobretot les que veuen l’evolució humana i les dispersions dels hominins com processos unidireccionals, lineals i demogràficament senzills. La nostra revisió incideix en el protagonisme que té Àsia en la reconstrucció del nostre origen durant el plistocè, incloent-hi etapes fonamentals per a l’aparició de la nostra pròpia espècie.
URI: http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2596
ISSN: 0212-3037
2013-9802
DOI: 10.2436/20.1501.02.201
Editor version: http://revistes.iec.cat/index.php/TSCB/article/view/149302
Type: Article
Appears in Collections:Paleobiología

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evolució humana a Euràsia. Els fòssils que Darwin no conegué_Martinón-Torres_2021.pdf329,38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons