Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12136/2069
Item metadata
Title: Caracterització i procedència de les matèries primeres lítiques del sepulcre collectiu de Forat de Conqueta
Authors: Pizarro Barberà, Jezabel
Mora Torcal, Rafael
Benito-Calvo, Alfonso
Keywords: Materias primas;Recrecursos abióticos;Estrategias de captación;Sílex;Forat de Conqueta
Issue Date: Sep-2010
Publisher: Universidad Autónoma de Barcelona‏. Departamento de Antropología Social y de Prehistoria
Citation: Treballs d'arqueologia, 2010, 16, 71-79
Abstract: La caracterització de primeres matèries lítiques i la determinació de les àrees de procedència han permès avaluar les estratègies de captació i gestió dels recursos lítics que es van utilitzar al Forat de Conqueta. La caracterització dels materials ha estat realitzada a partir de caràcters macroscòpics. La primera matèria amb un índex més elevat de representativitat és el sílex, seguida de les dolerites. Els resultats obtinguts mostren dues estratègies diferents de captació que corresponen als dos moments d’us de la cavitat. D’una banda, el registre del nivell 1/2 correspondria a una estratègia de captació local i expeditiva. De l’altra, el registre del nivell 3 presenta una aportació de matèria al·lòctona superior a la local.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12136/2069
ISSN: 2339-6490
DOI: 10.5565/rev/tda.30
Editor version: https://doi.org/10.5565/rev/tda.30
Type: Article
Appears in Collections:Geocronología y GeologíaThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons