Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12136/1957
Item metadata
Title: Dels neandertals a les primeres societats camperoles: un recorregut pel poblament prehistòric dels Aspres de la Noguera (Lleida)
Authors: Mora Torcal, Rafael
Martínez Moreno, Jorge
Roy Sunyer, Miquel
González Marcén, Paloma
Roda Gilabert, Xavier
Vega Bolivar, Susana
Pizarro Barberà, Jezabel
Benito-Calvo, Alfonso
Nevado, Aníbal
Issue Date: 2019
Publisher: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Citation: Tribuna d'Arqueologia 2016-2017, 11-28
Abstract: La riquesa arqueològica de l’àrea coneguda com els Aspres de la Noguera (Lleida) posa de manifest una ocupació reiterada del Prepirineu per grups humans al llarg del plistocè superior i l’holocè. Durant els darrers quinze anys hem dut a terme un projecte de recerca en aquest sector| dirigit a caracteritzar la presència humana en els últims 130.000 anys| a través de l’excavació de nombrosos jaciments i l’estudi del paisatge. Aquesta recerca s’ha complementat amb accions de transferència de coneixement que busquen| a través d’una xarxa d’infraestructures i activitats programades| sensibilitzar la societat sobre la importància del patrimoni cultural de la regió.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12136/1957
ISSN: 2696-3000
Editor version: http://cultura.gencat.cat / https://tribunadarqueologia.blog.gencat.cat
Type: Article
Appears in Collections:Geocronología y GeologíaThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons