Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12136/1380
Item metadata
Title: Roca del Bous (Camarasa, Lleida): un model per la transmissió de coneixements sobre els Neanderthals a la societat de la informació
Authors: Roda Gilabert, Xavier
Martínez Moreno, Jorge
Torre, Ignacio de la
Mora Torcal, Rafael
Roy Sunyer, Miquel
Benito-Calvo, Alfonso
Vega Bolivar, Susana
Plasencia Figueroa, Francisco Javier
Pizarro Barberà, Jezabel
Samper Carro, Sofía
Keywords: Metodologia;Codis Data Matrix;Difusió;Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC);Paleolític Mitjà;Transferència de coneixement
Issue Date: 2018
Publisher: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Citation: Actes de les Primeres Jornades d'Arqueologia i Paleontologia de Ponent, Balaguer i Lleida, 17 i 18 d’abril de 2015: 40-49 (2018)
Abstract: La Roca dels Bous (Camarasa, Lleida) és un jaciment arqueològic amb ocupacions neandertals corresponents al paleolític mitjà fi nal. L’estudi sistemàtic del context arqueològic i les restes materials corresponents a les unitats arqueològiques N10 i N12 permet detectar canvis en el comportament dels ocupants de l’abric. Aquests resultats caracteritzen els trets tecnoeconòmics d’aquests grups humans, i aporten arguments sobre la variabilitat dels comportaments dels neandertals. Els canvis tècnics expressen modifi cacions en els patrons de mobilitat i l’ús dels recursos situats entre la vall de l’Ebre i les primeres serralades del Pirineu. Aquest text sintetitza les innovacions incorporades en el treball de camp i la difusió. L’aplicació de noves tècniques per catalogar col·leccions arqueològiques es refl ecteix en la introducció de codis Data Matrix (DM), l’ús d’agendes electròniques (Personal Digital Assistant - PDA) i la gestió de les dades mitjançant sistemes d’informació geogràfi ca (GIS). Aquestes implementacions estructuren l’excavació del jaciment. Paral·lelament a la difusió dels resultats en revistes especialitzades, s’ha impulsat un nou model de presentació de l’excavació dirigida a la societat que incorpora l’ús de noves tecnologies per apropar la recerca a tot tipus de públics. La introducció de noves tecnologies com les tauletes digitals esdevé una estratègia de comunicació clau per establir interacció amb els visitants del jaciment. La transferencia del coneixement té com a objectiu promoure la interacció entre els visitants i el jaciment, compatibilitzant les característiques específi ques del registre arqueològic amb la información que proporcionen les interfases digitals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12136/1380
Type: Book chapter
Appears in Collections:Geocronología y GeologíaItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.