Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12136/1379
Item metadata
Title: Cova Gran de Santa Linya, la historia dels últims 50.000 anys a la vessant sud dels Pirineus
Authors: Mora Torcal, Rafael
Martínez Moreno, Jorge
Benito-Calvo, Alfonso
González Marcén, Paloma
Vega Bolivar, Susana
Roy Sunyer, Miquel
Roda Gilabert, Xavier
Samper Carro, Sofía
Keywords: Paleolític Mitjà;Paleolític Superior;Neolític;Tecnologia lítica;Cova Gran de Santa Linya
Issue Date: 2018
Publisher: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Citation: Actes de les Primeres Jornades d'Arqueologia i Paleontologia de Ponent, Balaguer i Lleida, 17 i 18 d’abril de 2015: 50-59 (2018)
Abstract: La sequencia crono cultural registrada a la Cova Gran de Santa Linya esta formada per l’excavacio en tres sectors del jaciment. Aquests sectors els anomenarem Rampa, Transicio i Plataforma, amb mes de 40 datacions 14C AMS obtingudes en els darrers anys. Las ocupacions mes antigues corresponen al paleolitic mitja, que presenta continuitat arqueoestratigrafi ca amb alguns nivells del paleolitic superior inicial. Aquesta sequencia fa referencia a un punt clau en la discussio paleoantropologica: la desaparicio dels neandertals i la seva relacio amb la dispersio dels humans moderns. El periode magdalenia es localitza en els sectors Transicio i Plataforma, i esta representat en les seves fases antiga, mitjana i superior. Al sostre, s’hi identifi ca la sequencia holocena, que s’inicia al neolitic antic i presenta una intensa ocupacio al llarg del neolitic fi nal. Per sobre, es desenvolupen dues fases relacionades amb l’us de l’abric com a lloc d’estabulacio d’ovicaprids. L’us recurrent d’aquest entorn per cacadors-recolectors i agricultors-pastors el converteixen en un lloc privilegiat per analitzar les transformacions en l’organitzacio de la forma de vida dels habitants de les primeres serres del Pirineu durant la Prehistoria.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12136/1379
Type: Book chapter
Appears in Collections:Geocronología y GeologíaItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.